Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Báo PLO: Cần Thơ chỉ đạo không để phát sinh các khu dân cư tự phát

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: http://plo.vn/do-thi/can-tho-chi-dao-khong-de-phat-sinh-cac-khu-dan-cu-tu-phat-801061.html

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cầm Thơ giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch phân khu kết hợp rà soát, các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát Quyết định số 05/2017 của UBND thành phố quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Trường hợp, cần sửa đổi bổ sung thì tham mưu, đề xuất trình UBND TP sửa đổi cho phù hợp. Đồng thời đề xuất biện pháp xử lý các khu dân cư tự phát theo đúng quy định.

Một khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và cá nhân liên quan đến việc phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định báo cáo UBND trước ngày 30-11.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ và ký các giấy tờ liên quan đến việc phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất, có biện pháp xử lý cụ thể, báo cáo UBND TP trước ngày 30-11. Đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh các khu dân cư tự phát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, xây dựng công trình.

HẢI DƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Cái Răng, Ninh Kiều, Phân lô, Ủy ban nhân dân thành phố, UBND quận Ninh Kiều, Kiểm điểm, Chủ tịch ubnd thành phố, Đất đai, Quy hoạch, Cần Thơ Vừa, Quản lý chặt chẽ, Đồ án, Phát Triển Đô Thị, Phê duyệt, UBND thành phố, Nông nghiệp, Thơ, Tham mưu, Tài nguyên, Giấy tờ