Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Báo MT&CS: Bản tin truyền hình Môi trường và cuộc sống số 15

Bản tin truyền hình Môi trường và cuộc sống số 15 có những nội dung chính đáng chú ý sau:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo MT&CS, nguồn bài: http://moitruong.net.vn/ban-tin-truyen-hinh-moi-truong-va-cuoc-song-so-15/

1/ Trao giải cuộc thi hùng biện online “Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và nguồn tài chính cho đa dạng sinh học” ở Việt Nam

2/ Gala phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ

3/ Tp. Hồ Chí Minh: Nhà máy bê tông Lê Phan hoạt động gây ô nhiễm môi trường, đổ thải trái phép

4/ Thị xã Bình Minh (Vĩnh Long): Lò giết mổ Hoàng Minh xả thải gây ô nhiễm môi trường

5/ Chung cư HATECO Hoàng Mai: Nước sinh hoạt đen như nước cống

6/ Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trao học bổng Quỹ “chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"></span>

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 15

CLICK XEM THÊM:

Ban biên tập

Tìm kiếm:✨

  • Cần Thơ 3, Mục tiêu phát triển, Môi trường, Hateco Hoàng Mai, Lê Phan, Tạp chí điện tử, Truyền hình, Biến đổi khí hậu, Hồ Chí Minh, Đa dạng sinh học, Ban biên tập, Ga-la, Vĩnh Long, Ứng phó, Phát động, Bảo tồn thiên nhiên, Nguồn nước, Lò mổ, Học bổng, Ô nhiễm môi trường, Bê tông