Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Báo Dân Sinh: 10 tháng qua, cả nước có thêm 924,8 nghìn lao động mới

Tính chung cả 10 tháng qua, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 924,8 nghìn người, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/10-thang-qua-ca-nuoc-co-them-9248-nghin-lao-dong-moi-d84907.html

Tổng Cục Thống kê cho biết, trong tháng 10, cả nước có 13,0 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp này là 105 nghìn người, tăng 23,5%.

Còn tính chung cả 10 tháng qua, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 924,8 nghìn người, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/10/2018 tăng 3,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 3,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,7%.

Tại thời điểm trên, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,4%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 0,2%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,4%.

Lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm 1/10/2018 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 15,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,8%; Hà Nội tăng 5,7%; Đồng Nai tăng 5,2%; Quảng Ninh tăng 2,7%; Quảng Nam tăng 1,8%; Hải Dương tăng 1,5%; Vĩnh Phúc tăng 0,8%; Cần Thơ tăng 0,6%; thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cùng tăng 0,4%; Thái Nguyên bằng cùng kỳ năm trước;

Trong khi đó, lao động của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng giảm 6,4%; và Bắc Ninh giảm 7,9%.

Thanh Nhung

Tìm kiếm:✨

  • Doanh nghiệp, Thành lập, Đăng ký, Lao động, Của các, Tổng cục thống kê, Cho biết, Công nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước, Quảng Ninh, Thành phố hồ chí minh, Đang làm, Hà Nội, Điện, Vụ thống kê, Nước thải, Rác thải, Đầu tư trong nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài