Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Báo Công Luận: Thực hiện thí điểm sáng kiến khu công nghiệp sinh thái tại 3 địa phương

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện thí điểm sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái tại 3 địa phương là Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ sẽ đáp ứng mục tiêu đảm bảo 3 trụ cột của phát triển bền vững trong công nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/thuc-hien-thi-diem-sang-kien-khu-cong-nghiep-sinh-thai-tai-3-dia-phuong-48795

Các KCN đã có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội thông qua nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp (Ảnh TL)

Theo Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thực hiện chủ trương phát triển các KCN của Chính phủ Việt Nam, từ năm 1991 đến nay, Việt Nam đã xây dựng 326 KCN, khu chế xuất (KCX) với tổng diện tích đất tự nhiên gần 94 nghìn ha, thu hút trên 16.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký trên 180 tỷ USD.

Các thống kê cho thấy, KCN đã có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, cũng theo Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ việc gia tăng các hoạt động sản xuất công nghiệp và hệ thống các KCN tại Việt Nam đã và đang tạo ra các thách thức đặt ra yêu cầu giải quyết cấp bách tình trạng ô nhiễm tại các KCN ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống của người dân xung quanh, tài nguyên thiên nhiên chưa được sử dụng hiệu quả.

Để khắc phục, nhiều giải pháp sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên chưa được ứng dụng; việc liên kết công nghiệp giữa các doanh nghiệp trong một KCN hoặc giữa các KCN còn hạn chế. Các dịch vụ trong KCN chưa được cung cấp đầy đủ hoặc chất lượng chưa cao...

Để giải quyết những thách thức trên, thông qua Dự án KCN sinh thái do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO) tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện thí điểm sáng kiến KCN sinh thái tại 3 địa phương: Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ với mục tiêu đảm bảo 3 trụ cột của phát triển bền vững trong công nghiệp gồm kinh tế, môi trường và xã hội.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai dự án sẽ đạt được kết quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức về KCN sinh thái, thúc đẩy các doanh nghiệp trong các KCN đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn...

Ngọc Hà

Tìm kiếm:✨

  • Bộ kế hoạch và đầu tư, Khu công nghiệp, Các KCN, Kinh tế, Điểm sáng, Ngân sách nhà nước, Phối hợp, Quỹ môi trường toàn cầu, Công nghiệp, Dự án, Sản xuất, Diện tích đất, Việt Nam Đã, Trương Phát, Ninh Bình, Năm 1991, Tư Trong, Việt nam, Môi trường sinh thái, Kinh tế xã hội, Dự án đầu tư, Ô nhiễm, Phát triển bền vững