Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Báo Đấu Thầu: Mời thầu 90 gói in sách giáo dục 2019 – 2020

Ngày 10/11/2018, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự án Đấu thầu in Sách giáo dục phục vụ năm học 2019 - 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nhà đất, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-thau/moi-thau-90-goi-in-sach-giao-duc-2019-2020-84498.html

Ảnh minh họa: Internet

Dự án bao gồm 90 gói thầu, với tổng mức đầu tư 625,4 tỷ đồng. Trong đó có 29 gói thầu in sách giáo khoa nhập kho Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội; 9 gói thầu in sách bổ trợ nhập kho nhà xưởng sách giáo dục Hòa Cầm, Hòa Thọ, Hòa Vang, Đà Nẵng; 12 gói thầu in sách giáo khoa nhập kho Trà Nóc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ; 40 gói thầu in sách giáo khoa nhập kho Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Thủ Đức, TP.HCM. Các gói thầu có quy mô dao động từ trên 5 tỷ đồng đến trên 8 tỷ đồng; được đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 180 ngày. HSMT được phát hành từ ngày 15/11/2018, dự kiến cùng mở thầu ngày 27/11/2018.

Phương Bình

Tìm kiếm:✨

  • Gói thầu, Mời thầu, Mở thầu, Hồ sơ, Dự án, Hợp đồng, Phát hành, In sách, Phương Bình, Hà Nội, Internet, Hòa Thọ, Sách Giáo dục, Tăng Nhơn Phú, Quận Ô Môn, Hòa Vang, Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu, Nhà xuất bản